Pareigybės pavadinimas

2017 metai

2018 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

1931

1

1908

1908  1908 1911

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojai

1698

2

1840 1242 902 1925
Administracija 540 14 637 588 671 738

Gydytojai

1273

53

1191

1307 1393 1482

Slaugytojai

611 98 589 711 663 790
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 668

29

671

667 765 711
Kitas personalas 451

55

488

469 501 513

 

Parengėja vyresnioji buhalterė Liudmila Bakanauskienė