Pareigybės pavadinimas

2018 metai

2019 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

1909

1

2491

2630     

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojai

1300

2

2224  2346    
Administracija 706 14 1038  1006    

Gydytojai

1388

56

1996

 2098    

Slaugytojai

728 98 1103  1142    
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 693

30

897

917     
Kitas personalas 486

56

685

 659    

 

Parengėja vyresnioji buhalterė Liudmila Bakanauskienė