Pareigybės pavadinimas

2017 metai

2018 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

1931

1

1908

1908  1908  

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojai

1698

2

1840 1242 902  
Administracija 540 14 637 588 671  

Gydytojai

1273

56

1191

1307 1393  

Slaugytojai

611 102 589 711 663  
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 668

29

671

667 765  
Kitas personalas 451

56

488

469 501  

 

Parengėja vyresnioji buhalterė Liudmila Bakanauskienė