Pareigybės pavadinimas

2018 metai

2019 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

1909

1

2491

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojai

1300

2

2224
Administracija 706 14 1038

Gydytojai

1388

56

1996

Slaugytojai

728 96 1103
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 693

29

897

Kitas personalas 486

55

685

 

Parengėja vyresnioji buhalterė Liudmila Bakanauskienė