Registruokitės pas gydytojus:  Telefonu  Internetu

LT  |  EN

Registracija pas gydytoją

Darbo laikas

Konsultacinės poliklinikos darbo laikas:
Pirmadienį-penktadienį 7.00-17.00 val.

Klinikinės diagnostikos laboratorija: 0-24 val.
Radiologijos skyrius: 0-24 val.

SVARBI INFORMACIJA PACIENTAMS

 

INFORMACIJA DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1540 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiosios gydytojos 2020 m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr.VK-63.

Stacionarizuojamiems pacientams, o jeigu kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.), ir tam asmeniui, turi būti atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas. Jeigu pacientui paskirtas planinis gydymas stacionare (ir dienos chirurgijos paslaugos), viruso SARS-CoV-2 tyrimas atliekamas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 48 val. Pacientams, kuriems planuojamos teikti dienos stacionaro paslaugos, viruso SARS-CoV-2 tyrimas  atliekamas tuo atveju, jeigu jiems yra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai (kūno temperatūra 37,3º C ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, uoslės ar skonio pakitimai ir kt.), arba asmuo atitinka epidemiologinius COVID-19 ligos kriterijus (artimas sąlytis su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios arba asmuo yra ar buvo slaugos ar globos namų, kuriuose patvirtintas COVID-19 ligos atvejis, gyventojas ar darbuotojas 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios, arba asmeniui taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis atvyko iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą).

INFORMACIJA DĖL PACIENTŲ LANKYMO

Pacientų lankymas nuo 2020 m.spalio 6 d. iki spalio 18 d. draudžiamas!!!

Išimties atvejais lankymas gali būti leidžiamas gydytojo sprendimu.

Siuntinius pacientams galima pristatyti kasdien 10.00-12.00 val. prie vidinio Konsultacinės poliklinikos įėjimo, po darbo valandų ir savaitgaliais – 10.00-12.00 val. ir 17.00-19.00 val. į Priėmimo-skubios pagalbos skyrių. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientams siuntiniai pristatomi kasdien 11.00-13.00 val. prie palaikomojo gydymo ir slaugos pastato centrinių durų.

Gerbiami pacientai, pacientų lankytojai,

Įstaigos patalpose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), dezinfekuoti  rankas!!!

    

Kokybės politika

MŪSŲ TIKSLAS – teikti kokybiškas pacientų bei jo artimųjų lūkesčius atitinkančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant visus turimus išteklius,  užtikrinant paslaugų atitikimą nustatytiems reikalavimams, patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą, saugumą.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI :

  • Laikytis visų, su įstaigos veikla susijusių teisinių ir kitų reikalavimų;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, tobulinti paslaugų kokybę, diegti naujoves, panaudoti mokslo laimėjimus;
  • Užtikrinti pacientams teikiamų paslaugų saugumą, darbo aplinkos saugumą darbuotojams;
  • Pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę;
  • Operatyviai valdyti neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus jų šalinimui;
  • Peržiūrėti, analizuoti, nuolat tobulinti įstaigoje įdiegtą sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

MŪSŲ VIZIJA – tapti konkurencinga įstaiga asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sektoriuje, prisitaikant prie nuolat kintančių sąlygų, užtikrinant precizišką nepriekaištingą klientų aptarnavimo kokybę.

LT  |  EN