Registruokitės pas gydytojus:  Telefonu  Internetu

LT  |  EN

Gerbiami pacientai,
Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės bendruomenėje aktyviai dirbame korupcijos prevencijos švietimo klausimais ir siekiame skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo. Kartu ir Jūsų prašome bendradarbiauti šioje srityje. Padėkite nepatirti medikams nepatogumų ir išvenkite jų patys norėdami atsidėkoti už medicinos paslaugas dovanomis ar pinigais. Kviečiu kartu netoleruoti korupcinių apraiškų.

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė – tai daugiaprofilinė įstaiga, pacientams teikianti saugias, kokybiškas ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinanti žmogiškąją pagarbą, orumą bei dėmesį pacientui.

Visiems Jurbarko ligoninės darbuotojams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra Jūsų šypsena, ištartas nuoširdus padėkos žodis „AČIŪ" ar rankos paspaudimas.

Mes – už skaidrų įstaigos vardą ir jos veiklą.

Vyriausioji gydytoja Rūta Lukšienė
2024-04-08


Vadovaujantis  Jurbarko rajono savivaldybės Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-70 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, savivaldybės mero
2024 m. kovo 29 d. potvarkiu Nr. V-167 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo vertinimo komisijos sudarymo“, sudaryta Vertinimo komisija 2024 m. balandžio 9 d. atliko vertinimą asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), kurių savininkė (dalininkė) yra Jurbarko rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) atsparumo korupcijai indekso nustatymo ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijus ir tvarką, pagal kuriuos vertinamos įstaigos ir joms suteikiamas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas arba kandidatės gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios korupcijos rizikos veiksnių, statusas. Vertinimo komisijos pirmininkas Savivaldybės merui raštu pateikė siūlymus dėl ASPĮ įrašymo į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą.

2024 m. balandžio 24 d. Savivaldybės mero potvarkiu Nr. V3-206 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas:

1. Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė.