Registruokitės pas gydytojus:  Telefonu  Internetu

LT  |  EN

Gerbiami pacientai,
Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė – tai daugiaprofilinė įstaiga, pacientams teikianti saugias, kokybiškas ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinanti žmogiškąją pagarbą, orumą, dėmesį pacientui ir malonų bendravimą.
Mūsų bendruomenėje aktyviai dirbame korupcijos prevencijos švietimo klausimais ir siekiame skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo. Kartu prašome ir Jūsų bendradarbiauti šioje srityje. Padėkite nepatirti medikams nepatogumų ir išvenkite jų patys norėdami atsidėkoti už medicinos paslaugas dovanomis ar pinigais. Kviečiu kartu netoleruoti korupcinių apraiškų.
Visiems Jurbarko ligoninės darbuotojams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra Jūsų šypsena, ištartas nuoširdus padėkos žodis „AČIŪ" ar rankos paspaudimas. Mes – už skaidrią veiklą.

Vyriausioji gydytoja Rūta Lukšienė

 


 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. O1-342, Viešajai įstaigai Jurbarko ligoninė suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.