Registruokitės pas gydytojus:  Telefonu  Internetu

LT  |  EN

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI JURBARKO LIGONINEI SKIRTAS FINANSAVIMAS PROJEKTO „SVEIKO SENĖJIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS JURBARKO RAJONE“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-2708 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei skirtas finansavimas projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Jurbarko rajone“ įgyvendinimui – 251 634,55 Eur.

Projekto tikslas. Pagerinti Jurbarko rajono gyventojų sveiko senėjimo teikiamų paslaugų kokybę, įruošiant geriatrijos dienos stacionaro palatas, įrengiant geriatrijos konsultacinį kabinetą, įsigyjant reikiamos naujos medicininės ir kitos įrangos, priėmimo, registratūros patalpas pritaikyti atvykstantiems pacientams.

Projektu sprendžiamos problemos – vyresnių kaip 60 m. amžiaus gyventojų, kompleksinis įvertinimas ir gydymas, padedantis pagerinti ar išlaikyti ligonio funkcinį lygį bei pagerinti gyvenimo kokybę.

Tikslinės grupės. Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenantys asmenys, vyresni nei 60 metų amžiaus.

Įgyvendinus projektą numatoma:

  • įrengti geriatrijos dienos stacionaro (6 lovų) patalpas;
  • įrengti geriatrijos konsultacinį kabinetą;
  • įsigyti medicininę ir kitą reikiamą įrangą;

Preliminari projekto įgyvendinimo trukmė. 2020-2023 m. (36 mėnesiai).

LT  |  EN