Pareigybės pavadinimas

2020 metai

2021 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

3996

1

4992

     

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas

2603

1

4220      
Administracija 1461 13 1587      

Gydytojai

2279

58

2873

     

Slaugytojai

1397 84 1952      
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1253

29

1462

     
Kitas personalas 899

59

1138